Voor wie werken we?

    Al 18 jaar helpen we onze relaties anticiperen op verandering, inmiddels ruim 400 werkgevers en 50.000 werknemers. We helpen ze invulling te geven aan ‘goed werkgeverschap’ met advies en begeleiding bij employee benefits (Pensioen, Zorg en Inkomen), invulling van DI-beleid (Duurzaam Presteren) en verzuim en vitaliteit (o.a. Financieel Fit en Vitaal). Maar we staan ook voor u klaar bij (noodgedwongen) reorganisaties, outplacement en vrijwillig vertrek.

    Wij helpen onder meer onderstaande organisaties en hun medewerkers wendbaar en weerbaar te worden en te blijven en begeleiden hen bij veranderingen: