Financieel Fit & Vitaal voor medewerkers in de Sociale Werkvoorziening die gebruik willen maken van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

“"Financieel Fit & Vitaal heeft me enorm geholpen keuzes te maken, zowel in mijn werk als voor mijn persoonlijke groei.””

Er wordt nogal wat je verwacht vandaag de dag, als het op werk aankomt. Wendbaar zijn, blijven leren, openstaan voor soms lastige veranderingen. Bewust de juiste keuzes maken begint met inzicht in de gevolgen van veranderingen in je werkende leven. Voor je loopbaan, je positie en je financiën. Inzicht, overzicht en uitzicht, daar draait het dan om. 

Pak de regie, met Financieel Fit en Vitaal

Financieel Fit en Vitaal is een pakket aan dienstverlening om jou te helpen financieel inzicht en financiële rust te creëren. Maar eigenlijk gaat Financieel Fit en Vitaal vooral over het waarmaken van je plannen, je doelen en je dromen. In onze ogen is geld namelijk nooit een doel, maar een middel om te kunnen leven zoals jij het wilt, nu én later. Financieel Fit en Vitaal bestaat uit:

  • Financieel Inzicht Gesprek (90 minuten)
  • een jaar lang licentie op Persoonlijk Jaarverslag
  • Rapport met tips en aandachtspunten om je financiële zaken te optimaliseren

Het Financieel Inzicht Gesprek is de eerste stap naar meer grip op je geld, je leven en je plannen. We helpen je met het stellen van doelen en maken inzichtelijk hoe je die (financieel) kunt bereiken.

Het Persoonlijk Jaarverslag is je financiële dashboard, waarmee je inzicht, overzicht en uitzicht voor jezelf creëert. Je adviseur helpt je graag met het inrichten van jouw Persoonlijk Jaarverslag.

Het rapport dat je na afloop ontvangt geeft je een samenvatting van het Financieel Inzicht Gesprek en tips en acties om financieel fit en vitaal te worden.

Persoonlijke en professionele groei

De slimme combinatie van een online dashboard met persoonlijk advies op maat maakt Financieel Fit & Vitaal een bijzonder krachtig instrument voor professionele en persoonlijke groei. Het daagt je uit te denken in mogelijkheden en kansen in plaats van beperkingen en obstakels.

Financieel fit en vitaal door het leven gaan geeft overzicht, inzicht en uitzicht. Je weet waar staat en welke acties je kunt ondernemen om te zorgen dat je jouw doelen haalt.

Ja, geef mij financieel inzicht