Dankzij Financieel Fit en Vitaal weet ik precies waar ik aan toe ben

Financieel Fit en Vitaal na je pensioen

“Door uitleg van EBC is mijn toekomstige financiële situatie erg duidelijk geworden en ben ik nu in staat om de juiste beslissing te nemen.”

Kan ik eerder met pensioen? Hoeveel geld heb ik te besteden als ik met pensioen ben? Kan ik later wel het leven leiden dat ik wil? Heb ik voldoende pensioen opgebouwd? Het zijn vragen die we tijdens onze Financieel Inzicht Gesprekken steeds vaker horen. Niet zo vreemd natuurlijk want pensioen is een hot topic de laatste tijd. En niet alleen bij 60-plussers voor wie de pensioengerechtigde leeftijd ineens snel dichterbij komt; ook jongeren denken meer na over hun financiële fitheid op langere termijn.

De belangrijkste pensioenvragen op een rij

Wat is de pensioenleeftijd?

In de volksmond is dit de leeftijd waarop men met pensioen gaat. Twee begrippen worden vaak met elkaar verward, te weten de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd in een collectieve pensioenregeling. De AOW-gerechtigde leeftijd is de leeftijd waarop je de AOW uitkering ontvangt van de overheid. Om jouw exacte AOW leeftijd te bepalen kan je kijken de site van De Rijksoverheid. De pensioenrichtleeftijd vind je in het pensioenreglement en de Pensioen 1-2-3 van de collectieve pensioenregeling van jouw werkgever.

Hoe bereken ik mijn pensioen(leeftijd)?

In het pensioenreglement en de Pensioen 1-2-3 van de collectieve pensioenregeling bij jouw werkgever vindt je jouw pensioenrichtleeftijd. Jouw AOW gerechtigde leeftijd is de leeftijd waarop je de AOW uitkering ontvangt van de overheid. Jouw exacte AOW leeftijd te bereken.

Hoe ga ik met vervroegd pensioen?

De AOW gerechtigde leeftijd en jouw pensioenrichtleeftijd (in de pensioenregeling van je werkgever) bepalen niet wanneer jij daadwerkelijk met pensioen gaat. Dit bepaal jij uiteraard zelf. Het is wel belangrijk om je vooraf goed te laten informeren over de (financiële) gevolgen van vervroegd pensioen. Daarnaast is het belangrijk dat je hierover op tijd in overleg treedt met jouw werkgever. Uiteindelijk zal in goede onderlinge overeenstemming met elkaar bepaald worden wanneer jouw laatste werkdag aanbreekt. 

Op het moment dat je met jouw werkgever overeenstemming hebt bereikt, kan je de pensioenuitvoerder(s) ook inlichten. Let op: vaak vraagt men om dit minimaal 6 maanden voor de beoogde pensioendatum te doen. Van jouw pensioenuitvoerder(s) ontvang je dan informatie over de hoogte van jouw pensioenaanspraken op de gewenste pensioendatum. 

Als het goed is, heb jij jezelf en jouw eventuele partner op dit moment allang goed laten voorlichten en ben je niet meer verrast door deze opgaven. 

Wat is pensioeninzicht?

Pensioeninzicht is een volledig inzicht in de hoogte van jouw huidige en toekomstig te verwachten pensioenaanspraken. Het eerste inzicht krijg je al, als je inlogt op Mijn Pensioenoverzicht. Veel belangrijker hierbij is het inzicht in de mogelijkheden die jij hebt bij het afstemmen van deze pensioenaanspraken op jouw persoonlijke situatie zoals eerder of later uitkeren, hoog/laag constructie, stijgend of gelijkblijvend, wel of geen partnerpensioen et cetera.

Hoe bouw ik een pensioen op?

Pensioen kun je opbouwen op verschillende manieren. Iedere Nederlandse (sociale lasten en belasting betalende) ingezetene, bouwt een recht op op een overheidspensioen, de AOW. Daarnaast kun je pensioenaanspraken opbouwen in een pensioenregeling bij jouw werkgevers. Tot slot kan je ook een pensioenvoorziening opbouwen in de privé sfeer. Denk aan beleggen of sparen. Hierbij kan een persoonlijke financieel adviseur jou helpen. 

Wat is pensioenadvies?

Pensioenadvies is het advies dat je kunt inwinnen om jouw pensioenaanspraken volledig af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en jouw financiële situatie. Bij EBC Nederland kijken we daarbij verder. Vanuit van jouw antwoorden op essentiële vragen, kan EBC Nederland helpen om de puzzel in elkaar te leggen. Die vragen gaan veel meer over doelen en dromen dan spaarpotjes en geld. Wat vind je belangrijk in het leven? Waar krijg je energie van? Wat wil je écht nog een keer doen?

Voor de interpretatie van de cijfers, het schetsen van scenario’s en het omzetten van doelen naar plannen en concrete acties, is en blijft persoonlijk advies onontbeerlijk. Alles begint met het vaststellen van jouw PPD’s, zoals we ze bij EBC Nederland noemen: je persoonlijke pensioen doelstellingen.

Financiële zelfredzaamheid

De bredere interesse in het onderwerp pensioen komt voor een groot deel doordat de overheid zich steeds meer op het standpunt stelt dat we zelf een grotere verantwoordelijkheid moeten opbrengen voor onze financiële oude dag. De verzorgingsstaat verdwijnt langzaam maar zeker. Financiële zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat leidt tot onzekerheid en vragen als hierboven. Met al die vragen kun je bij onze adviseurs terecht.

Online Financieel Advies

 

Wat is Financieel Fit en Vitaal?

Financieel Fit en Vitaal is een pakket aan dienstverlening om jou te helpen financieel inzicht en financiële rust te creëren. Maar eigenlijk gaat Financieel Fit en Vitaal vooral over het waarmaken van je plannen, je doelen en je dromen. In onze ogen is geld namelijk nooit een doel, maar een middel om te kunnen leven zoals jij het wilt, nu én later. Pensioen is daarom een belangrijk stuk bij het leggen van jouw persoonlijke financiële puzzel. Het Financieel Fit en Vitaal-pakket kost eenmalig  €695,- incl. btw (online of op het kantoor van EBC Nederland).

Wat krijg je?

 • 1 jaar gratis licentie op Persoonlijk Jaarverslag
 • Automatische gegevensverzameling met de Ockto-app
 • Een 90 minuten gesprek met jouw financieel adviseur
 • EBC Budgettool om uitgaven en inkomsten op een rij te zetten
 • Inzicht in je totale financiële situatie, doorgerekend naar netto besteedbare euro’s. Ook bij overlijden, arbeidsongeschikt en werkloosheid.
 • Zicht op zelf te kiezen scenario’s als: minder/meer werken, deeltijdpensioen, eerder stoppen met werken en langer werken, verhuizen etc.
 • Rapport met tips en aandachtspunten om je pensioensituatie te optimaliseren.
 • 24/7 toegang tot onze helpdesk

Wanneer Financieel Fit en Vitaal?

Het is natuurlijk altijd een goed idee om inzicht in en grip op je financiën te hebben. We zien vooral dat grote life events een logisch moment zijn voor Financieel Fit en Vitaal. Denk daarbij aan:

 • samenwonen
 • trouwen
 • een huis kopen
 • een gezin stichten
 • van baan veranderen
 • van loondienst naar zelfstandig ondernemer of zzp’er
 • kinderen het huis uit

Investering

Investeren in Financieel Fit en Vitaal is investeren in jezelf, in je relatie, in je gezin en je toekomst. Het Financieel Inzicht Gesprek is de eerste stap naar meer grip op je geld, je leven en je plannen. We helpen je met het stellen van doelen en maken inzichtelijk hoe je die (financieel) kunt bereiken. Het Persoonlijk Jaarverslag is je financiële dashboard, waarmee je inzicht, overzicht en uitzicht voor jezelf creëert. Je adviseur helpt je graag met het inrichten van jouw Persoonlijk Jaarverslag.

Financieel fit en vitaal door het leven gaan geeft overzicht, inzicht en uitzicht. Je weet waar staat en welke acties je kunt ondernemen om te zorgen dat je jouw doelen haalt.

Ja, geef mij financieel inzicht

Financieel Fit en Vitaal via jouw werkgever?

EBC Nederland verzorgt Financieel Fit en Vitaal programma’s voor medewerkers van de grootste werkgevers in Nederland. Want je werkende leven verloopt nooit in een rechte lijn. Meer inzicht in je huidige arbeidsvoorwaarden en in de gevolgen van een aantal door jou te bepalen toekomstscenario’s, zoals een andere functie, minder of meer werken, eerder stoppen, tijdelijk geen werk of de overstap naar zelfstandig ondernemerschap? We brengen de effecten van die keuzes op je salaris, pensioenopbouw, regelingen en nog veel meer helder in beeld. Daardoor kun jij de juiste keuzes maken.

“Op elk moment, verwacht of onverwacht, voldoende geld in je portemonnee hebben om de dingen te doen die je moet en wilt doen”

Wil je jouw werkgever enthousiast maken voor Financieel Fit en Vitaal? Gun je je je collega’s ook meer financiële rust? Klik op de button hieronder, kopieer de url in de zoekbalk van je browser en stuur hem naar de HR-afdeling van jouw werkgever!

Financieel Fit en Vitaal via werkgever