Ik krijg te maken met boventalligheid

[For English, click here]

Je wordt boventallig als je een functie uitoefent of een arbeidsplaats bekleedt die door reorganisatie vervalt. Er komt in deze periode veel op je af. Een Financieel Inzicht Gesprek geeft inzicht in je financiële situatie, waardoor je de juiste keuzes kunt maken en financiële rust kunt creëren. Juist nu je te maken krijgt met boventalligheid en je opnieuw moet oriënteren op je toekomstige (financiële) situatie.

Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in:

  • je totale financiële situatie (inclusief gegevens van je partner);
  • je arbeidsvoorwaarden en privé financiën (salaris, pensioen, hypotheek/huur, lijfrente, verzekeringen);
  • het vrij te besteden budget (leefgeld);
  • de huidige situatie, maar ook je situatie bij pensionering, ziekte, werkloosheid en overlijden;
  • de financiële gevolgen van uitdiensttreding als gevolg van boventalligheid. 

Individuele gesprekken

De gesprekken kunnen worden gevoerd in het Nederlands of Engels, online of op het kantoor van Ecclesia in Rotterdam. De keuze is aan jou.

Ja, geef mij financieel inzicht