Waarom pensioeninzicht op elke leeftijd belangrijk is

  Het nieuwe pensioen vraagt van ons dat we zelf keuzes maken. Daarmee komt meer verantwoordelijkheid voor onze oude dag bij onszelf te liggen. En om die oude dag goed vorm te geven kun je niet vroeg genoeg beginnen. Want hoe jonger je begint, hoe langer je kunt bouwen aan je vermogen en hoe minder je er maandelijks voor opzij hoeft te zetten.

  Als je net begonnen bent met werken of je wanneer onder de veertig bent is pensioen een ver-van-je-bed show. Heel begrijpelijk want je bent in deze levensfase meestal nog bezig met opbouwen van je leven, niet met de fase daarna. Trouwen, een gezin stichten, carrière maken en meestal alles tegelijk. Toch is het goed om even tijd te maken en je te verdiepen in je pensioen. Als je het nu doet, hoef je er de komende jaren niet meer naar om te kijken. Maar dan weet je wel dat je bewuste keuzes hebt gemaakt voor later.

  Tussen de 20 en de 35 jaar

  Je kunt je niet vroeg genoeg bewust zijn van je toekomstig pensioeninkomen. Pensioen is immers niets anders dan uitgesteld inkomen. Inzicht in je pensioen en alles wat erbij komt kijken geeft financieel overzicht en je kunt ruimschoots op tijd in actie komen om bijvoorbeeld bij te sparen of je pensioen op een andere manier aan te vullen. Hoe verhoudt je pensioen zich tot je huidige inkomen? Heb je na je pensionering net zoveel te besteden als nu? Wil je meer overhouden? Het is slim om op tijd te beginnen met het maken van jouw persoonlijke pensioenplan. Want je keuzes hebben niet alleen impact op later, maar zijn ook voor nu relevant. Je krijgt bijvoorbeeld antwoord op vragen als: wat gebeurt er met mijn pensioen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid?

  Tussen de 35 en 50 jaar

  Je pensioen lijkt nog heel ver weg maar komt toch al snel dichterbij. Tussen je 35e en je 50e is het belangrijk om te weten hoeveel je straks kunt besteden. Je kent je huidige uitgavenpatroon. Wil je na je pensionering evenveel kunnen besteden als nu? Meer? Of kan het wel wat minder? Ben je al plannen aan het maken voor later? Welk financiële plaatje hoort daarbij? Inzicht in je pensioen en alles wat erbij komt kijken geeft financieel overzicht en je kunt op tijd in actie komen om bijvoorbeeld bij te sparen of je pensioen op een andere manier aan te vullen.

  Boven de 50 jaar

  Als je boven de vijftig bent denk je misschien dat je niet veel meer kunt doen aan de (hoogte van) je pensioen. Maar juist voor jou is het Pensioen Inzichtgesprek van heel veel waarde. Ten eerste krijg je concreet inzicht in je netto pensioen inkomen. Daarnaast zul je -juist als je vlak voor je pensionering zit- een aantal belangrijke keuzes moeten maken. Denk aan hoog-laag pensioen, een deel van je pensioen ineens ontvangen, een vast of variabel pensioen en uitruil van het ouderdomspensioen of partnerpensioen. Allemaal zaken die je met de adviseur kunt bespreken. En als je nog tien tot vijftien jaar te gaan hebt voor je pensioendatum, valt er financieel best nog veel op te bouwen tot je 68e.

  Maak samen met je adviseur een plan waarin jouw doelen en wensen centraal staan.

  Plan hier je persoonlijke Pensioen Inzichtgesprek

   

  Ervaringen van gebruikers:

  Load More...